حوزه ریاست

President Domain 

نام و نام خانوادگی: دکتر پرویز قزلباش
مرتبه: استادیار
درجه علمی: متخصص رادیولوژی
سمت: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان
پست الکترونیک pghezelbashzums.ac.ir


روسای دانشگاه علوم پزشکی زنجان از بدو تاسیس تا کنون

 

 

نام و نام خانوادگی
 
تخصص مدت مسئولیت

دکتر حمیدرضا صادقی پور
 
دکترای تخصصی فیزیولوژی از 21/04/66 تا 09/07/69

دکتر علی اکبر زینالو
 
متخصص اطفال از 07/10/69 تا 31/02/73

دکتر حمید رضا پور حسینی
 
متخصص قلب و عروق از 01/03/73 تا 01/11/76

دکتر حسن شریفی
 
متخصص اطفال از 02/11/76 تا 07/04/78

دکتر محمد خانی
 
متخصص قلب و عروق از 08/04/78 تا 13/01/85

دکتر رحیم سروری زنجانی
 
دکترای تخصصی میکروبیولوژی مولکولی از 14/01/85 تا 14/11/92

دکتر علیرضا بیگلری
 
متخصص زنتیک انسانی MD, PhD از 15/11/92 تا 03/07/96

دکتر پرویز قزلباش
 
متخصص رادیولوژی 03/07/96 تا...

  
نام و نام خانوادگی سمت
شماره تلفن
 

مهندس سالار سالخورده
 
سرپرست حوزه ریاست ۳۳۰۱۸۱۰۰ 

حسام اسکندری
 
مسئول دفتر ریاست ۳۳۰۱۸۱۰۰ 

حامد خاتمی
 
مسئول دفتر ریاست ۳۳۰۱۸۱۰۰ 

علیرضا ناصر
 
کارشناس حوزه ریاست ۳۳۰۱۸۱۰۰ 

فرشته وهابی خرمی
 
کارشناس آموزش حوزه ریاست ۳۳۱۳۰۷۰۷

مهندس زهرا نصر
 
کارشناس فناوری اطلاعات حوزه ریاست ۳۳۱۳۰۷۰۷

سیمین عبدی جم
 
مسئول دبیرخانه حوزه ریاست ۳۳۰۱۸۴۰۳

شهلا ندرلو
 
اپراتور و متصدی امور دبیرخانه حوزه ریاست ۳۳۰۱۸۴۰۱

نسترن مقدم
 
تایپیست دبیرخانه حوزه ریاست ۳۳۰۱۸۴۰۲